In dit privacystatement informeren we u graag over de gegevens die we verzamelen als u onze website bezoekt of als u gebruikmaakt van onze producten of diensten. We laten namelijk graag zien hoe LT Media werkt en wat we met uw gegevens doen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Uiteraard respecteren wij de privacy van alle gebruikers van onze website en behandelen we persoonlijke informatie vertrouwelijk.

Bij het gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruikmaakt van een van onze diensten is het mogelijk dat we u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken. Een persoonsgegeven is elk gegeven dat een natuurlijk persoon direct of indirect kan identificeren. Het kan gaan om NAW-gegevens, communicatiegegevens (telefoon, e-mail), gegevens over uw activiteiten op onze website, overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum), uw IP-adres of uw locatiegegevens. Deze gegevens gebruiken we om u goed van dienst te kunnen zijn en worden op een beveiligde server opgeslagen. Wij zullen deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens en ze ook niet langer bewaren dan wettelijk verplicht.

Cookies
Om meer inzicht te krijgen in onze klanten en daar onze producten en diensten beter op af te kunnen stemmen, maakt onze website gebruik van ‘cookies’. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website bewaren we op een beveiligde server. De meeste browsers vragen u automatisch om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook opnieuw instellen om (alle) cookies te weigeren. In dat geval kan het wel zo zijn dat sommige functies en services op onze website niet optimaal functioneren.

Links naar andere websites
Op onze website kunnen links staan naar andere websites waar LT Media geen toezicht op houdt. LT Media is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Doeleinden
LT Media verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement, tenzij we hier van tevoren uw toestemming voor hebben verkregen.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. Al onze werknemers zijn uiteraard verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via office@ltmedia.nl. Wij zullen uw verzoek dan beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval uiteraard informeren.

Graag wijzen we u erop dat u onderaan elke mailing die wij versturen de mogelijkheid vindt om u af te melden voor onze mailings. Hiervoor klikt u op ‘afmelden’ in de footer.

Tot slot willen we nog duidelijk vermelden dat u op elk moment het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan ons privacystatement voldoen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring. We behouden ons dan ook het recht voor om ons privacystatement te allen tijde te wijzigen. Bij vragen of opmerkingen over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via office@ltmedia.nl.

LT Media
T: +31 (0)26 361 6960
E: office@ltmedia.nl
W: www.ltmedia.nl

Postadres:
Stieltesweg 18
6827 BV Arnhem

Bezoekadres:
Atoomweg 63
3542 AA Utrecht

Laatst bijgewerkt: Utrecht, 1 december 2022