Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die LT Media besteedt aan deze website en de informatie die hierop te vinden is, kan LT Media niet instaan voor de gegarandeerde actualiteit van de informatie. LT Media aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

LT Media aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. LT Media behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.